O firmie

BHP

Do spraw związanych z bezpieczeństwem podchodzimy ze szczególną troską. Jesteśmy firmą, która dba o bezpieczeństwo zarówno pracowników Spółki, jak i wszystkich zleceniobiorców, gości oraz kontrahentów zewnętrznych. Dla Nas każdy jest ważny.

Główne założenia:

 • stosujemy rozwiązania, które gwarantują bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniamy ergonomiczne stanowiska pracy,
 • posiadamy wewnętrzne zarządzenia, procedury i instrukcje, które są fundamentem Naszego bezpieczeństwa,
 • badamy wszelkie incydenty związane ze zdarzeniami pracowników Spółki, zleceniobiorców oraz kontrahentów,
 • analizujemy wszelkie ryzyka zawodowe na stanowiskach pracy,
 • monitorujemy stan bezpieczeństwa poprzez regularne kontrole,
 • propagujemy bezpieczne zachowania na co dzień,
 • zachęcamy do zgłaszania wszelkich zagrożeń w miejscu pracy,
 • szkolimy i inspirujemy pracowników do aktywnego uczestnictwa w sprawach BHP,
 • tworzymy nowe standardy, aby każdy czuł się bezpiecznie w miejscu pracy,
 • omawiamy z przedstawicielami pracowników stan bezpieczeństwa w ramach Komisji BHP,
 • doskonalimy się i kreujemy nowe rozwiązania w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • działamy i pracujemy zgodnie z polskim prawem oraz wytycznymi dla Grupy ORLEN.