Oferta

Obsługa inwentaryzacji

Świadczymy usługi związane z całością procesu inwentaryzacji realizowanego metodą spisu z natury: począwszy od dokumentacji, przez prowadzenie spisu, aż do szeroko rozumianego raportowania.

Oferujemy:

 • przygotowanie rocznego planu inwentaryzacji lub okresowych harmonogramów prowadzenia spisów z natury w oparciu o wykazy pól spisowych,
 • prowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury: 
  • majątku obrotowego, 
  • majątku trwałego (środki trwałe), 
  • kas w biurach,
  • zapasów w magazynach, 
 • przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dotyczącej realizacji powyższych prac,
 • informowanie zleceniodawcy o istotnych nieprawidłowościach,
 • sporządzanie i przekazanie raportu z realizacji planu inwentaryzacji,
 • funkcje doradcze w zakresie prowadzenia optymalizacji procesu inwentaryzacyjnego.

Zobacz także