O firmie

Polityka prywatnosci i cookies

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie orlen.pl (dalej jako "Serwis")

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.orlencuk.pl jest ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262301, NIP: 774-293-72-08, REGON: 140594258, kapitał zakładowy w wysokości 6.000.000 PLN (dalej jako: „ORLEN CUK”).

W Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Grupę ORLEN, zapoznać się z treścią komunikatów prasowych, obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opis naszych produktów i usług, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dokładamy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Pliki cookies

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?

Aby strona działała poprawnie, czasami konieczne jest umieszczenie na Twoim urządzeniu niewielkich plików danych, zwanych cookies. Informacje nt. stosowanych rodzajów plików cookie udostępniamy Tobie w formie baneru (okna), który możesz wyświetlić w dowolnym momencie za pośrednictwem tego linku.

W przypadku niektórych rodzajów plików cookie wymagana jest Twoja zgoda, którą możesz zmienić lub odwołać w dowolnym momencie, ustawiając swoje preferencje w banerze (oknie), dostępnym za pomocą tego linku.

Jeśli wyrazisz zgodę na używanie wszystkich rodzajów plików cookie, Twoja zgoda będzie ważna przez 12 miesięcy, chyba że wcześniej ją zmienisz. Jeśli nie wyrazisz zgody, Twój wybór będzie przechowywany przez 14 dni.

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby:

 • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników,
 • zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.
 1. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Serwisu?

  ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: my) z siedzibą przy ulicy Łukasiewicza 39 09‑400 Płock informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe i jest Administratorem tych danych .

  Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“, mailowo pod adresem: daneosobowe@orlencuk.pl. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlencuk.pl w zakładce „Kontakt”.

  W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

  Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług ORLEN CUK. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dostosowania Serwisu do sposobów korzystania, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług ORLEN CUK oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie a także wykrywania nadużyć. Dodatkowo Twoje dane mogą być przetwarzane za Twoją zgodą w celu wysyłania zamówionych informacji z Serwisu.

  Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

  W odniesieniu do usług ORLEN CUK Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów lub do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Serwisu.

  Jeżeli chodzi o dane osobowe przetwarzane za Twoją zgodą, np. w celu wysyłania zamówionych informacji z Serwisu dane te będą przetwarzane do casu wycofania zgody.

  Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

  W odniesieniu do usług ORLEN CUK w ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

  Jeżeli chodzi o dopasowanie Serwisu do sposobów korzystania oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych ORLEN CUK oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ORLEN CUK). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści Serwisu do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

  W odniesieniu do wysyłania zamówionych informacji z Serwisu na podane w ramach Serwisu dane osobowe, to podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

  Wymóg podania danych

  Podanie danych w celu realizacji usług ORLEN jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

  Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

  Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

  Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

  Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  Jednocześnie informujemy, że przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości ORLEN CUK może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.