Kontakt

Dane kontaktowe i rejestrowe

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o.
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 39
Telefon: + 48 24 256 64 01

Rejestracja Spółki:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy
KRS: 00000262301
NIP 774-293-72-08
REGON 140594258
BDO 000111786

Kapitał zakładowy: 6 000 000,00 PLN