O firmie

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. są zastrzeżone. Internauta ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o

Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o.

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco aktualizować informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam internauta. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych.