O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Wioletta Kandziak

Prezes Zarządu

Od lutego 2018 r. Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr w PKN ORLEN S.A. Od ponad 10 lat związana z branżą HR. Odpowiedzialna za strategię HR w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz dialog społeczny ze związkami zawodowymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jednej z największych krajowych firm energetycznych tj. w Grupie ENERGA oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, największej agencji płatniczej w Europie.

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive MBA certyfikowanym przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management.

Mediator w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych oraz w sprawach z zakresu rozwiązywania sporów zbiorowych, wpisana na listę ministra właściwego ds. pracy.

Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.

Doktorantka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się wpływem dialogu społecznego na kształtowanie zakładowych źródeł prawa pracy.

W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe „Psychologia zarządzania personelem” na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 6 maja 2021 roku Prezes Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.​

Beata Śliwa

Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania w zakresie rachunkowości i finansów Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na Uniwersytecie Łódzkim oraz Executive MBA certyfikowanym przez Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie. Dodatkowo ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i akademii z dziedziny rachunkowości finansowej, zarządczej, prawa podatkowego, MSR, potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zorientowana na realizację nałożonych celów zarządczych. Od roku 2004 związana jest z Grupą ORLEN, gdzie odpowiadała za obszar: rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków, kontrolingu i administracji.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu w spółkach prawa handlowego w Grupie ORLEN, pozyskała także wymaganą wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych spółek oraz zasad zarządzania mieniem państwowym.

Wielokrotnie uczestniczyła w procesach połączeń spółek, sprzedaży i zakupu zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Od 8 kwietnia 2021 r. Członek Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o.

Krystyna Kmiecik-Baran

Członek Zarządu

Ukończyła Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra psychologii. Na Uniwersytecie Gdańskim uzyskała stopień naukowy doktora w oparciu o rozprawę zatytułowaną: „Informacje oceniające, samoocena oraz poczucie kontroli a myślenie twórcze”. Otrzymała dyplom Metody tworzenia e-learningu w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku. Absolwentka Executive Master of Business Administration (MBA) organizowanych przez Apsley Business School w Londynie oraz Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie. Prorektor i profesor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej, Pomorskiej Izby Rzemieślniczej.

Prowadziła liczne wykłady i seminaria, między innymi z zakresu psychologii i socjologii biznesu, doradztwa zawodowego, selekcji i rekrutacji kadr, kultury organizacji, nowoczesnego zarządzania, stresu w pracy. Organizatorka i wykładowca studiów podyplomowych doradztwa zawodowego i psychologii społecznej. Organizatorka wielu badań i autorka wielu analiz dotyczących problematyki patologii w różnych środowiskach pracy, przedsiębiorczości, mowy nienawiści. Autorka wielu publikacji, organizatorka ponad 100 konferencji sympozjów i debat na tematy społeczne.

Współorganizatorka Instytutu Promocji Nauczycieli „Solidarność”, Pomorskiego Instytutu Demokratycznego, Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz kilkunastu edycji światowego festiwalu filmów dokumentalnych Godność i Praca.

10 marca 2017 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., gdzie od 30.01.2023 r. nadzorowała i koordynowała działania oraz decyzje podejmowane w obszarach dotyczących m.in.: Wydziału Obsługi Należności, Wydziału Sprawozdawczości i Podatków, Wydziału Obsługi Zobowiązań oraz Wydziału Usług Ochrony Danych Osobowych.

Pełniła także funkcję Koordynatora Komisji Wyjaśniającej - powołanego przez Radę ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie Energa.

Dnia 3 lipca 2023 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu do Zarządu Spółki ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.