O firmie

Oferujemy usługi rachunkowo-księgowe, kadrowo-płacowe oraz inwentaryzacyjne. Nasza działalność oraz poziom oferowanych usług są wysoko oceniane przez naszych dotychczasowych klientów.

Nasze wartości

Jako członek Grupy ORLEN przyjęliśmy czytelne i praktyczne zasady postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe.

Kodeks Etyki

Standardy etyczne Grupy ORLEN są praktycznymi zasadami postępowania w naszej spółce. Zapoznaj się z wartościami, którymi kierujemy się podczas pracy w ORLEN CUK.

BHP

Do spraw związanych z bezpieczeństwem podchodzimy ze szczególną troską. Jesteśmy firmą, która dba o bezpieczeństwo zarówno pracowników Spółki, jak i wszystkich zleceniobiorców, gości oraz kontrahentów zewnętrznych. Dla Nas każdy jest ważny.

Aktualności