29.04.2022

Staż Kierunek ORLEN – dobry początek kariery zawodowej!

Staż jest świetną opcją dla osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową. Jeżeli masz możliwość odbycia stażu, to nie zastanawiaj się i z niego skorzystaj! Zyskasz cenne doświadczenie i zweryfikujesz swoje wyobrażenia o pracy w wybranym obszarze.

  • Nazywam się Patrycja Wieczorkowska i jestem stażystką w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. w Biurze Obsługi Sprawozdawczości w Zespole Kosztów, Sprawozdawczości i Podatków. Studia pierwszego stopnia ukończyłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując tytuł licencjata na kierunku Finanse i rachunkowość. W lipcu 2021r. ukończyłam studia magisterskie w  Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na kierunku Finanse i rachunkowość, specjalizacja Kadry i Płace.

Z czym kojarzy Ci się Grupa ORLEN, a w szczególności ORLEN CUK?

  • ORLEN = NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO. Grupa ORLEN, jak sama nazwa wskazuje, zrzesza w sobie spółki powiązane z ORLEN. ORLEN CUK jest właśnie jedną ze spółek należących do grupy ORLEN. Firma zawsze kojarzyła mi z dużą korporacją, która obsługuje wiele spółek pod względem rachunkowym i nie tylko. Możliwość pracy w tak dużej spółce, z wieloma specjalistami w swojej dziedzinie przedstawiała ORLEN CUK jako atrakcyjnego pracodawcę.

Dlaczego wybrałaś ORLEN CUK jako miejsce odbywania stażu?

  • ORLEN CUK wybrałam ze względu na możliwość zdobycia doświadczenia, przygotowania do pracy zgodnej z moim z wykształceniem. Firma świadczy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, a także kadrową – płacową, dzięki czemu mam możliwość rozwijania swoich obydwu specjalizacji, które ukończyłam na studiach. Bieżące wsparcie opiekuna – eksperta w swojej dziedzinie, jest niezwykle cenne i na pewno zaowocuje w przyszłości. Specjaliści pracujący w spółce posiadają ogromną wiedzę, którą chętnie przekazują oraz służą pomocą i radą.

Czym zajmujesz się na stażu?

  • Na stażu mam możliwość rozwijania zdobytej wiedzy, którą nabyłam w trakcie studiów. Jestem sukcesywnie wdrażana w kolejne zagadnienia, którymi na co dzień zajmuje się mój zespół. Poznaję specyfikę programów i systemów wykorzystywanych w pracy Biura Obsługi Sprawozdawczości, biorąc udział w analizie rejestrów VAT, sporządzaniu plików JPK VAT, zasilania danymi finansowym systemu Hyperion. Brałam czynny udział w weryfikacji Sprawozdań Finansowych za 2021 rok pod kątem poprawności wartości pozycji bilansowych i wynikowych. Do moich zadań należy także przygotowywanie i uzupełnianie dokumentacji dodatkowej, zestawień, list, protokołów przekazania oraz raportów na potrzeby obsługiwanych Spółek. Zapoznaję się z procesem obiegu dokumentów w Spółce, z zasadami komunikacji i współpracy zarówno wewnątrz Spółki, jak i  z kontrahentami. Doświadczenie, które zdobywam angażując się w pracę o zróżnicowanym charakterze i pod presją czasu, będzie  przydatne w projektach, które są planowane w Biurze w najbliższym czasie. Dodatkowo będę uczestniczyć w pracach związanych ze sporządzaniem sprawozdawczości pozostałej tj. GUS i NBP.

Jak oceniasz wpływ Twoich działań na obszar, w którym odbywasz staż?

  • Myślę, że dzięki moim działaniom, obowiązkom, które zostają mi powierzane na co dzień, wspieram cały swój zespół, a dzięki temu ja zdobywam unikatową wiedzę specjalistyczną. W niektórych sytuacjach, które wynikają z zakresu prac moje świeże spojrzenie, osoby prosto po studiach pozwala na rozwiązanie danego zadania z innym podejściem i energią.

Co Ci daje udział w stażu w Spółce Grupa ORLEN?

  • Praca w Biurze Obsługi Sprawozdawczości obarczona jest dużą odpowiedzialnością, związaną z kalkulacją podatków: VAT, CIT oraz obsługą Biegłych Rewidentów, pozwala nauczyć się kultury pracy w danej firmie oraz poznać strukturę obiegu dokumentów w Spółce. Dzięki możliwości odbycia stażu zdobytą na studiach wiedzę teoretyczną, mogłam zastosować w praktyce i poznać zasady księgowości obowiązujące w Spółkach Grupa ORLEN. Staż daje mi możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, a także wzmacnia u mnie takie cechy, jak: terminowość, komunikatywność oraz uczy organizacji pracy pod presją czasu. Dzięki doświadczeniu nabywanemu w ORLEN CUK mogę dowiedzieć się, jak wygląda praca w międzynarodowej firmie. Moim zdaniem warto wykorzystać możliwość zdobycia cennego doświadczenia już podczas studiów, decydując się na staż w renomowanej firmie umożliwiający zdobycie praktycznych umiejętności.

Jakie wskazówki miałabyś dla osób, które dopiero planują karierę zawodową? Co powinny robić, a czego nie robić?

  • Dla osób, które dopiero zaczynają swoją drogę zawodową, staż jest świetnym wyborem. W dzisiejszych czasach warto inwestować w swoją karierę zawodową już podczas studiów, aby zapewnić sobie lepszy start w przyszłość oraz zweryfikować swoje wyobrażenia o pracy w wybranym obszarze. Dzięki stażowi możecie zdobyć praktyczną wiedzę w danej dziedzinie oraz cenne doświadczenie. Jeżeli macie możliwość odbycia stażu, to nie zastanawiaj się i z niego skorzystaj!