6.06.2022

ORLEN CUK w Panelu Pracodawców 2022

W dniu 30.05.2022 ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. uczestniczyła w Panelu Pracodawców 2022 w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku. Spółkę OCUK reprezentowała Natalia Zalewska – pełniąca obowiązki Dyrektor Biura Obsługi Pracowników oraz Małgorzata Glonkowska – Kierownik Zespołu Kapitału Ludzkiego i Szkoleń. 

Spotkanie podzielone było na dwie części:

  • Spotkanie władz KNEiS z przedstawicielami Pracodawców
  • Spotkanie przedstawicieli Pracodawców ze studentami KNEiS

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych przedstawili:

  • strategię rozwoju Kolegium (misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne),
  •  program studiów,
  • procedurę odbycia praktyk studenckich

W drugiej części spotkania, przedstawiciele Pracodawców prezentowali charakterystykę swoich działalności i ewentualnych możliwości współpracy (praktyki, staże itp.) Podczas prezentacji Natalia Zalewska przybliżyła profil działalności Spółki OCUK oraz zaprosiła studentów do odbycia praktyk oraz staży w naszej Spółce.

Na koniec władze Uczelni oraz przedstawiciele samorządu studenckiego podziękowali gościom za przybycie i przybliżenie profilów zawodowych studentom Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.​