03.04.2024

Połącz studia ze stażem Kierunek ORLEN

Do 21 kwietnia trwa rekrutacja do X edycji programu stażowego Kierunek ORLEN. Staż jest płatny, trwa 6 miesięcy i zaczyna się w lipcu. Szukamy absolwentów, bez limitu wieku, w ramach specjalizacji, takich jak kadry, płace oraz księgowość.

Wśród stażystów i aktualnie naszych pracowników mamy już takie osoby, które zdołały połączyć staż z nauką studiując na wymagających kierunkach. Ty również dasz radę.

W jaki sposób zgłosić się na staż?

Zgłoszenia do programu przyjmowane są za pośrednictwem strony www.orlen.pl/kariera. Kandydaci aplikują w odpowiedzi na wybrane ogłoszenie stażowe. Jedno lub więcej. Poszukiwane są osoby po kierunkach ścisłych, technicznych, humanistycznych czy ekonomicznych.

Warunkiem odbycia stażu jest udział w procesie rekrutacji do programu, m.in. rozmowa z przyszłym opiekunem stażysty i przedstawicielem zespołu rekrutacji.

Staż trwa 6 miesięcy, jest płatny i zakłada przygotowanie stażysty do pracy zgodnie z kierunkiem wykształcenia. Stażysta otrzyma bieżące wsparcie indywidualnego opiekuna merytorycznego i opiekuna z obszaru kadr, opiekę zespołu, w którym będzie realizować staż, ciekawe zadania mające odzwierciedlenie w strategii ORLEN 2030, szkolenia merytoryczne i wzmacniające kompetencje miękkie i spotkania z innymi stażystami w ramach społeczności stażowej.

Najczęściej zadawane pytania

Program stażowy Kierunek ORLEN