30.06.2023

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu do Zarządu Spółki ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. informuje, że zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne do Zarządu Spółki ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. na stanowisko Członka Zarządu.

Treść ogłoszenia oraz link do aplikowania znajduje się poniżej:

CZŁONEK ZARZĄDU ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ORLEN S.A.., Płock (erecruiter.pl)

Termin aplikowania mija 03.07.2023 r. o godz. 9:00.