O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Wioletta Kandziak

Prezes Zarządu

Od lutego 2018 r. Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr w ORLEN S.A. Od ponad 9 lat związana z branżą HR. Odpowiedzialna za strategię HR w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz dialog społeczny ze związkami zawodowymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jednej z największych krajowych firm energetycznych tj. w Grupie ENERGA oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, największej agencji płatniczej w Europie.

Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Mediator w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych.

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive MBA certyfikowanym przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management.

Doktorantka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się wpływem dialogu społecznego na kształtowanie zakładowych źródeł prawa pracy.

Od 14 stycznia 2021 roku pełniąca obowiązki Prezesa ORLEN CUK jako delegowany członek Rady Nadzorczej a od 6 maja 2021 roku Prezes Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o.​

Beata Śliwa

Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania w zakresie rachunkowości i finansów Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na Uniwersytecie Łódzkim oraz Executive MBA certyfikowanym przez Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie. Dodatkowo ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i akademii z dziedziny rachunkowości finansowej, zarządczej, prawa podatkowego, MSR, potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zorientowana na realizację nałożonych celów zarządczych. Od roku 2004 związana jest z Grupą ORLEN, gdzie odpowiadała za obszar: rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków, kontrolingu i administracji.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu w spółkach prawa handlowego w Grupie ORLEN, pozyskała także wymaganą wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych spółek oraz zasad zarządzania mieniem państwowym.

Wielokrotnie uczestniczyła w procesach połączeń spółek, sprzedaży i zakupu zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Od 8 kwietnia 2021 r. Członek Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o.