O Firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN CUK

Ewa Lipska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Maksymiuk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Berliński

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kledzik

Członek Rady Nadzorczej

Beata Weber-Uliczny

Sekretarz Rady Nadzorczej