O Firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN CUK

Ewa Lipska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Maksymiuk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Berliński

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kledzik

Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Jankowska

Sekretarz Rady Nadzorczej